Melody Gardot | 03.06.2022 ElbJazz Festival, Hamburg